Acoperire

 

Asiguram interventii de urgenta atat pentru Judetul Ilfov cat si pentru toate cele 6 sectoare din Municipiul Bucuresti:

Sector 1

Zona Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Bucuresti Noi, Damaroaia, Domenii, Dorobanti, Gara de Nord, Grivita, Victoriei, Floreasca, Pajura, Pipera, Primaverii, Piata Romana, Chitilei, Mihalache, Dorobanti, Turda, Titulescu, etc.

Judetul Ilfov in Nord

Zone Pipera, Tunari, Otopeni, Balotesti, Saftica, Corbeanca, Chitila, Straulesti, Buftea, Snagov, Peris, Zona de Centura, etc.


Sector 2

Zona Andronache, Baicului, Colentina, Iancului, Tei, Floreasca, Stefan cel Mare, Obor, Pantelimon, Vatra Luminoasa, Mihai Bravu, Pipera, Electronicii, Ion Creanga, Mosilor, Socului, Barbu Vacarescu, Doamna Ghica, Maica Domnului, Piata Muncii, 23 August, Basarabiei, Stadionul National, Fabrica de Glucoza, Circului, Regina Elisabeta, Armeneasca, Rosetti, Fundeni, Soseaua Petricani, etc.

Judetul Ilfov in Nord

Zona Dobroiesti, Pantelimon, Cernica, Branesti, Voluntari, Dascalu, Afumati, zona de centura, etc.


Sector 3

Zona Balta Alba, Brancusi, Centrul Civic, Lipscani, Muncii, Dristor, Titan , Mihai Bravu, Vitan, Piata Unirii, Salajan, Dudesti, Pallady, Baba Novac, Decebal, Calarasilor, Nerva Traian, 23 August, Ramnicu Valcea, Ramnicu Sarat, Matei Ambrozie, Fizicienilor, Ilioara, Bobocica, Splaiul Unirii, Centrul Istoric, etc.

Judetul Ilfov in Sud-Est

Zona Glina, Catelu, Balaceanca, zona de centura, etc.


Sector 4

Zona Berceni, Oltenitei, Brancoveanu, Aparatorii Patriei, Giurgiului, Tineretului, Vacaresti, Secuilor, Obregia, Nitu Vasile, Resita, Pieptanari, Metalurgiei, Vitan Barzesti, Drumul Gazarului, Big Berceni, Serban Voda, Dimitrie Cantemir, Turnu Magurele, etc.

Judetul Ilfov in Sud

Comuna Berceni, Popesti Leordeni, Magurele, zona de centura, etc.


Sector 5

Zona Rahova, Sebastian, Cotroceni, Ferentari, Dealul Spirii, 13 Septembrie, Panduri, Salaj, Viilor, Chirigiu, Antiaeriana, Alexandriei, Margeanului, Baciului, Pucheni, etc.

Judetul Ilfov in Sud

Comuna Jilava, Bragadiru, Magurele, Clinceni, Cornetu, Mihailesti, zona de centura, etc.


Sector 6

Zona Drumul Taberei, Militari, Ghencea, Crangasi, Giulesti, Constructorilor, Gorjului, Apusului, Veteranilor, Lujerului, Uverturii, Virtutii, Politehnica, Timisoara, Moghioros, Favorit, Plevnei, Compozitorilor, Romancierilor, Valea Ialomitei, Valea Argesului, etc.

Judetul Ilfov in Vest

Ciorogarla, Rosu, Chiajna, Dragomiresti, Bolintin, Domnesti, Darvari, zona de centura, etc.

Oricand aveti nevoie de un Instalator in Bucuresti sau Ilfov apelati cu incredere 0765-634-734 si programati o Estimarela fata locului: